Przed nami 3. kolejka CEV Ligi Mistrzyń, w której ŁKS Commercecon Łódź zmierzy się z Volero Le Cannet. Francuski zespół jest liderem grupy E, jednak mistrz Polski nie zamierza odpuścić. Łodzianki, chcąc myśleć o pewnym awansie z grupy, muszą przywieźć z Le Cannet punkty.

Rywalizację w Lidze Mistrzyń ŁKS Commercecon Łódź rozpoczął od przegranej 1:3 z Volei Albą Blaj, komplikując sobie drogę do awansu. W kolejnej rundzie łodzianki pokonały już pewnie Prometey Dnipro (3:0), jednak wciąż plasują się na 3. pozycji w tabeli grupy E. Jest to efekt podziału punktów w meczu 2. kolejki pomiędzy Albą a Volero. Wygrana francuskiego zespołu 3:2 sprawiła, że to ekipa z Le Cannet jest liderem gr. E. Na 2. miejscu plasuje się drużyna z Rumunii. Można być zatem pewnym, że rywalizacja w „polskiej” grupie będzie zacięta do ostatniej kolejki.

Jeśli chodzi o krajowe podwórko, ŁKS Commercecon Łódź spisuje się coraz lepiej. Po nie najlepszym początku Łódzkie Wiewióry są na fali wnoszącej. W ostatniej kolejce łodzianki pokonały #VolleyWrocław 3:0. Roberta Ratzke chętnie korzystała z dobrej dyspozycji swoich środkowych – Aleksandra Gryka zdobyła 16 punktów, a Kamila Witkowska 12. Pierwsza z środkowych w elemencie ataku zanotowała 86% skuteczności, zaś druga 62%.

Gryka, wybrana MVP tego meczu, po ostatnim gwizdku podkreśliła, że z biegiem czasu zespół nauczył się grać cierpliwie i nie tracić koncentracji. Aktualnie ŁKS Commercecon Łódź zajmuje 5. miejsce w tabeli ekstraklasy, chociaż coraz mocniej depcze po piętach rywalkom. 

Ze swojej pozycji w tabeli ligi francuskiej na pewno nie są zadowolone siatkarki Volero Le Cannet. Jak dotąd rozegrały 8 spotkań, z których wygrały 5 i zajmują obecnie 6. pozycję w klasyfikacji. W ostatniej rundzie siatkarki Volero pokonały 3:0 przedostatni w tabeli Quimper Volley 29. Liderką zespołu była Viktoria Russu, która zdobyła 17 punktów (54% skuteczności w ataku). 10 pkt. dołożyła Anastasia Lyashko, zaś 9 Alina Popova.

Jakie mocne i słabe strony charakteryzują zespół Volero Le Cannet? W jakich elementach przewagę może zyskać mistrz Polski? O analizę poprosiliśmy trenera Alessandro Chiappiniego. – Volero to na pewno zespół dysponujący umiejętnościami fizycznymi, z dobrym rozgrywającym, który potrafi wykorzystać dużo akcji z środka, a także zmieniać taktykę mecz po meczu. Musimy sprawić, żeby miały problemy w przyjęciu, aby nie pozwolić im grać w ich systemie. To będzie główny cel. Następnie musimy pracować dobrze technicznie, aby jak najlepiej kontrolować ich skrzydłowe – ocenił szkoleniowiec Łódzkich Wiewiór.

We Francji ŁKS Commercecon Łódź będzie wspierać grupa sympatyków Łodzi. W styczniu drużyny zagrają rewanż, a trener Chiappini już teraz zachęca kibiców spoza Polski, aby przyjechali obejrzeć ważne spotkanie, a przy okazji skorzystali z walorów turystycznych Łodzi. – Gorąco polecam i zapraszam kibiców Le Cannet i nie tylko do odwiedzenia Łodzi, nie tylko w celu obejrzenia dobrego meczu, ale przede wszystkim w celu poznania wyjątkowego miasta. Proponuję oczywiście spacer ulicą Piotrkowską, która jest bardzo charakterystyczna, pełna świetnych klubów i bardzo tętniąca życiem. Manufaktura, jedna z wielu bardzo udanych renowacji architektonicznych, gdzie spotykają się sztuka, kultura, wypoczynek, zakupy i rozrywka. Poleciłbym także odwiedzenie kilku muzeów, np. włókiennictwa, następnie cmentarza żydowskiego, punktów sztuki ulicznej, parków miejskich, Pasażu Róży i wielu innych ciekawych rzeczy – polecił włoski trener, który od lat mieszka w Polsce.

Drużynę ŁKS Commercecon Łódź czeka w najbliższym czasie prawdziwy maraton meczów. – W ciągu 12 dni mamy 5 meczów, a 4 z nich są na wyjeździe. Jasne jest więc, że nie ma czasu na pracę. Z tego powodu w poprzednim tygodniu dużo zainwestowaliśmy w pracę fizyczną i nad techniką, aby lepiej przygotować się na ten „tour de force”. Dzięki Bogu, ostatnie 4 zwycięstwa z rzędu dodały nam pewności siebie i dobrego ducha, aby pokonać trudny okres, który nas czeka. Następnie mecz po meczu musimy poświęcić czas na regenerację, analizę meczów i niewielką część na pracę fizyczną i techniczną – zakończył Alessandro Chiappini.

Mecz CEV Ligi Mistrzyń pomiędzy Volero Le Cannet a ŁKS Commercecon Łódź odbędzie się w czwartek – 30 listopada – o godzinie 20:30.

#PolandTravel


Champions League: ŁKS Commercecon Łódź will play against the leader

The 3rd round of the CEV Champions League is ahead of us, in which ŁKS Commercecon Łódź will face Volero Le Cannet. The French team is the leader of Group E, but the Polish champion doesn’t intend to give up. If the team from Łódź wants to advance from the group, must bring points from Le Cannet.

ŁKS Commercecon Łódź started its competition in the Champions League with a 1-3 loss against Volei Alba Blaj, complicating its path to promotion. In the next round, the Łódź team confidently defeated Prometey Dnipro (3-0), but they are still in 3rd position in the table of Group E. This is the result of the division of points in the match of the 2nd round between Alba and Volero. The victory of the French team 3:2 made the team from Le Cannet the leader of the group. E. The team from Romania takes 2nd place. Therefore, you can be sure that the competition in the group E will be fierce until the last round.

When it comes to the domestic league, ŁKS Commercecon Łódź is doing better and better. After a bad start, Squirrels is on the upswing. In the last round, the team from Łódź defeated #VolleyWrocław 3-0. Roberta Ratzke willingly took advantage of the good disposition of her middle blockers – Aleksandra Gryka scored 16 points and Kamila Witkowska 12. The first middle blocker recorded 86% effectiveness in the attacking element, and the second 62%.

Gryka, chosen MVP of this match, emphasized after the final whistle that over time the team had learned to play patiently and not lose concentration. Currently, ŁKS Commercecon Łódź is in 5th place in the table, although it is increasingly close to rivals.

The Volero Le Cannet volleyball players are certainly not satisfied with their position in the French league table. So far, they have played 8 matches, won 5 of them and are currently in 6th position in the classification. In the last round, the Volero volleyball players defeated the Quimper Volley 29 3-0. The team leader was Viktoria Russu, who scored 17 points (54% attack effectiveness). 10 points Anastasia Lyashko added 9, and Alina Popova added 9.

What are the strengths and weaknesses of the Volero Le Cannet team? In what elements can the Polish champion gain an advantage? We asked coach Alessandro Chiappini for an analysis. – For sure is a team with physical skills, with a good setter which is able to use a lot the middle blockers and as well to change the tactic game by game. We have to create problem in their reception system to don’t let them play in system. This will be the main goal, and after this we must work with good technics to control as much as possible their outside hitters – said the coach of Squirrels.

In France, ŁKS Commercecon will be supported by a group of fans from Łódź. The teams will play a rematch in January, and coach Chiappini is already encouraging fans from outside Poland to come watch the important match and at the same time take advantage of the tourist attractions of Łódź. – I highly recommend and invite Le Cannet fans and others to visit Łódź, not only to watch a good match, but above all to get to know this unique city. Of course, I suggest taking a walk along Piotrkowska Street, which is very characteristic, full of great clubs and very lively. Manufaktura, one of many very successful architectural renovations where art, culture, relaxation, shopping and entertainment meet. I would also recommend visiting several museums, e.g. textile museums, then the Jewish cemetery, street art points, city parks, the Rose Passage and many other interesting things – recommended an Italian trainer who has been living in Poland for years.

The ŁKS Commercecon Łódź team will be facing a real marathon of matches in the near future. – We have 5 matches in 12 days, and 4 of them are away. So is clear that is not time to work. For this reason, the week before we invest a lot in the physical and technical work to better prepared for this „tour de force”. Thanks God the last 4 victories in the row gave us more confidence and good spirit to overcome the hard period which we are going to face. Then game by game we must dedicate time to recovery, match analysis, and small part to the physical and technical work – concluded Alessandro Chiappini.

The CEV Champions League match between Volero Le Cannet and ŁKS Commercecon Łódź will take place on Thursday, November 30, at 8:30 p.m.