Jest jedną z czołowych siatkarek polskiej ligi. Wyróżnia ją nie tylko wzrost (202 cm), ale przede wszystkim silny charakter. W wywiadzie opowiedziała, jakie cechy powinna mieć atakująca, a także jak wartościowe jest poznawanie innych krajów i ich kultury poprzez grę w siatkówkę.

Vale jakie korzyści czerpiesz z uprawiania sportu?

– Bycie zawodowym sportowcem to styl życia. Bardzo szybko uczysz się podstawowych zasad, które stosujesz także poza siatkówką. Uczysz się pracy zespołowej, szacunku, a jeśli jesteś wystarczająco mądry, te cenne wskazówki będziesz nosić ze sobą do końca życia.

Twoja pozycja na boisku oznacza, że szczególnie w trudnych dla drużyny momentach to ty najczęściej otrzymasz piłkę do ataku. Jesteś zawodniczką, która jest tego w pełni świadoma. Jakie cechy charakteru twoim zdaniem powinna mieć atakująca?

– Atakująca musi zachować równowagę. Jak wspomniałaś, powinna brać na siebie odpowiedzialność, zwłaszcza gdy sprawy układają się źle. Niezależnie od trudności, jakie pojawiają się wewnątrz lub na zewnątrz boiska, musi znaleźć sposób na ich rozwiązanie.

Podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki odebrałaś nagrodę dla Najlepszego Obcokrajowca TAURON Ligi w sezonie 2022/2023. Czy takie indywidualne nagrody są dla ciebie ważne?

– Są dla mnie bardzo ważne. Jestem naprawdę szczęśliwa, że otrzymałam tę nagrodę, ponieważ wyszłam z trudnego momentu w mojej karierze. Polska dała mi szansę, aby ponownie zabłysnąć. Jestem za to wdzięczna.

Zawodowy sport to nie tylko walka o medale i tytuły. To także szansa na poznanie świata i innych kultur. Miałaś okazję grać w Brazylii, Korei Południowej, a teraz w Polsce. Dodatkowo podróżujesz po świecie, uczestnicząc w projektach społecznych. Czy uważasz, że młodzi ludzie powinni wykorzystywać każdą okazję do poznawania innych kultur?

– Moja rada jest zawsze taka: „Jedź i zwiedzaj!” – nie tylko na wakacje, ale spróbuj wciągających przeżyć, które pozwolą ci zrozumieć kulturę kraju. Uważam, że umysł jest znacznie bardziej otwarty w porównaniu do osób, które nie podróżują. Osobiście cała podróż, którą odbyłam, głęboko mnie zmieniła.

Jak postrzegasz Łódź i Polskę?

– Kocham jak witają mnie Polska i Łódź pomimo zimna za oknem, ponieważ atmosfera jest bardzo ciepła.

Jakie miejsca w Polsce miałaś okazję odwiedzić? Co poleciłabyś osobom, które przyjeżdżają tu z innych krajów?

– Odwiedziłam do tej pory główne miasta, które gorąco polecam, takie jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Sopot, ale także małe miasta, takie jak Toruń. Są naprawdę przytulne i piękne na weekend. Nie byłam jeszcze na Mazurach, w krainie jezior, ale zdecydowanie mam w planach się tam wybrać.

O ile wiem, mówisz kilkoma językami. Grasz już w Polsce prawie dwa lata. Czy próbowałaś nauczyć się naszego języka?

– Jestem na dobrej drodze do nauki języka polskiego. Zawsze chcę znać chociaż podstawy i pracuję nad tym. Język polski to duże wyzwanie, ale nie poddaję się!

 

 

 

 

 

*fot. prywatne archiwum Valentiny


Valentina Diouf: Poland gave me the chance to shine again

She is one of the top volleyball players in the Polish league. She is distinguished not only by her height (202 cm), but above all by her strong character. In the interview, she talked about what qualities a good opposite should have, as well as learning about other countries and cultures through playing volleyball.

Vale what benefits do you get from practicing sports?

– Be professional athlete is a style of life. You learn very soon fundamental principles that you use also beside volleyball. You learn team work, respect and if you’re smart enough these precious tips you’ll bring with you for the rest of your life.

Your position on the court means that, especially in difficult moments for the team, you are the one who gets the ball to attack. You are a player who is fully aware of this. What character traits do you think an opposite should have?

– Opposite needs to have balance. As you mentioned opposite should take responsibilities specially when things are going wrong and no matter the difficulties are coming from inside or outside the court he has to find a way.

During the 2023 Polish Volleyball League Gala, you received the award for the Best Foreigner of the 2022/2023 TAURON League Season. Are such individual awards important to you?

– They are very important for me. I’m truly happy that I received in particular this award because I was out from one difficult moment in my career and Poland gave me the chance to shine again. I’m grateful.

Professional sports are not only about competing for medals and titles. It is also an opportunity to learn about the world and different cultures. You had the opportunity to play in Brazil, South Korea and now Poland. Additionally, you travel the world by participating in social projects. Do you think that young people should take advantage of every opportunity to learn about other cultures?

– Absolutely my advice is always : ”Go and explore!” not only for vacation but try immersive experiences that make you understand the culture of the country. Personally all the trip that i did change me deeply and your mind is much more open comparing to who is not traveling.

How you perceive Łódź and Poland?

– I love Poland and Lodz welcome me despite the cold weather I found very warm environment.

What places in Poland have you had the opportunity to visit? What would you recommend to people who come here from other countries to visit?

–  I visited until now the main cities that I warmly recommend like Warsaw, Wroclaw, Gdansk and Sopot,.. but also small city like Torun are really cozy and beautiful for a weekend. I miss Mazuria the land of lakes but is definitely on my plans go there.

As far as I know, you speak several languages. You’ve already had almost two years in Poland. Have you tried to learn our language as well?

– I’m on my way to learn Polish, I always want to know at least the basics and I’m working on this. Polish is big challenge but I don’t give up!