Do grona partnerów ŁKS-u Commercecon Łódź dołączył właśnie wysokospecjalistyczny ośrodek DynamoLab – Uczelniane Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

DynamoLab to nowy, kompleksowy ośrodek wysokospecjalistyczny w Europie. Dzięki urządzeniom najwyższej klasy można tu przeprowadzić skomplikowane badania ruchowe oraz wydolnościowe. DynamoLab usytuowane jest w nowo otwartym Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

U naszego partnera można przeprowadzić kompleksową analizę wydolności, czyli testy czynnościowe układu oddechowego i ergospirometrię.

Do testów czynnościowych układu oddechowego należą:

  • spirometria – badanie, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego;
  • bodypletyzmografia – analiza dyfuzji i objętości płuc metodą washout. Zapewnia kompletny zestaw testów diagnostycznych, obejmujących również oporność dróg oddechowych i całkowitą objętość płuc.

Z kolei ergospirometria to system badań gazów oddechowych w spoczynku i wysiłku. Służy także do oceny metabolizmu spoczynkowego i wysiłkowego.

Laboratorium oferuje również specjalistyczne badania związane z analizą ruchu, m.in.:

  • analizę czynności ruchowych;
  • ocenę reakcji sił podłoża;
  • analizę skoku.

Naukowcy pracujący w DynamoLab są również twórcami innowacyjnego systemu Marvel Motion Analysis. To system akcelerometryczny, który służy do pomiaru przyspieszenia liniowego. Według początkowych założeń miał służyć do pomiaru czasu reakcji żołnierza od zaobserwowania sygnału świetlnego do oddania strzału. Rozszerzono go o moduł Marvel Move do oceny kinematyki, czyli ruchu w ujęciu geometrycznym, w czynnościach sportowych. 

Bardzo cieszy nas nawiązanie współpracy z Uczelnianym Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka. Jesteśmy przekonani, że dzięki niej sztab szkoleniowy ŁKS-u Commercecon Łódź zyska wiele ciekawych materiałów do analizy. W efekcie Łódzkie Wiewióry będą jeszcze lepiej przygotowane do sezonu.

Dziękujemy, że gracie z nami!