Zapraszamy wszystkich kibiców, którzy przyjdą na środowy mecz z KSZO Ostrowiec Św. do udziału w konkursie. Będziecie mogli wygrać zaproszenie dla dwóch osób do Teatru Lalek „Arlekin” na spektakl „Krawiec Pan Niteczka” w reżyserii Waldemara Wolańskiego. 

Mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na spektakl, który odbędzie się 3.12.2017 (niedziela) o godzinie 12:00. 

„Krawiec Pan Niteczka” to sceniczna wersja opowieści Kornela Makuszyńskiego okraszona pięknymi piosenkami. Pan Niteczka, ceniony krawiec z miasteczka Tajdarajda rusza w świat, na spotkanie z przygodą. Trafia do Pacanowa, w którym od dawna pada i pada bez końca. Czy Niteczce uda się pomóc mieszkańcom i jaka czeka go nagroda – przekonacie się oglądając spektakl. (opis pochodzi ze strony Teatru Arlekin)

Jak można wygrać bilety?

Przyjdźcie na środowy mecz (29.11.2017, godzina 18:00) pomiędzy ŁKS Commercecon Łódź a KSZO Ostrowiec Św. Przed meczem lub podczas pierwszych dwóch setów znajdźcie na trybunach naszą nową instagramową ramkę i zróbcie sobie w niej zdjęcie. Od razu opublikujcie zdjęcie na swoim profilu na Facebooku z hasztagiem #zakochaniwLKSie. Pamiętajcie, że post ze zdjęciem musi być oznaczony jako publiczny, żebyśmy mogli go zobaczyć. W trzecim secie na naszym profilu opublikujemy nazwiska trzech osób, które po meczu będą mogły odebrać bilety u naszego spikera. Wywoła on także w trzecim secie nazwiska zwycięzców.

 

Regulamin konkursu:

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na stronie internetowej www.lkscommerceconlodz.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

1.2 Organizatorem konkursu jest ŁKS Commercecon Łódź SA w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000628464 (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”).

1.3 Fundatorem nagród jest Teatr Lalek „Arlekin”.

1.4 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Nagrody dla zwycięzców konkursu.

2.1 Nagrodami w konkursie trzy podwójne bilety na spektakl „”Krawiec Pan Niteczka”, który odbędzie się 3.12.2017 roku o godzinie 12:00.

2.2 Nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich zwycięzcy.

2.3 Organizator wyklucza możliwość zamiany wygranej nagrody na jej ekwiwalent odpowiednio pieniężny lub rzeczowy.

2.4 Nagrody zostaną wydane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.5 Zwycięzcy swoje bilety odebrać będą mogli po zakończeniu meczu ŁKS Commercecon Łódź – KSZO Ostrowiec Św. u spikera.

3 Zasady konkursu

3.1 Konkurs rozgrywany jest w dniu 29.11.2017 przed meczem oraz w ciągu trwania dwóch pierwszych setów spotkania.

3.2 Zgłoszenie do konkursu następuje przez opublikowanie na swoim profilu na Facebooku publicznie fotografii zrobionej podczas meczu ŁKS Commercecon Łódź – KSZO Ostrowiec Św. w specjalnej ramce ŁKS-u z hasztagiem #zakochaniwLKS-ie.

3.3 Komisja wybierze spośród zgłoszeń dwie najciekawsze fotografie i i na tej podstawie przyzna nagrody. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas trzeciego seta meczu ŁKS Commercecon Łódź – KSZO Ostrowiec Św.

3.4 Komisja opublikuje nazwiska zwycięzców na swoim profilu na Facebooku.

3.5 Zwycięzcy zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych osobowych: imię, nazwisko – koniecznych dla celów odebrania nagrody.

4 Zasady uczestnictwa w konkursie

4.1 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy ŁKS Commercecon Łódź.

4.2 Zakaz uczestnictwa w akcji promocyjnej dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.

4.4 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

4.5 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

4.6 Przez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. W przypadku naruszenia którejkolwiek z określonych w niniejszym regulaminie zasad lub niespełnienia któregokolwiek z przewidzianych w nim warunków uczestnik traci prawo do dalszego udziału w konkursie oraz prawo do nagrody lub nagród.

5 Postępowanie reklamacyjne

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie, nie później niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5.2 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

5.3 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

6 Postanowienia końcowe

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu na stronie internetowej www.lkscommerceconlodz.pl.

6.2 Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.

6.3 Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania konkursu.

6.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu konkursu w celu:
(i) przeprowadzenia konkursu,
(ii) wyłonienia zwycięzcy,
(iii) wydania nagród,
(iv) wysyłania e-mailem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.)