W lipcu 2020 roku nasz klub rozpoczął współpracę z wysokospecjalistycznym ośrodkiem DynamoLab – Uczelnianym Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Z wielką przyjemnością możemy poinformować, że ŁKS Commerecon, zdobywca brązowego medal mistrzostw Polski 2020/21, oraz DynamoLab będą współpracować również w sezonie 2021/2022.

DynamoLab, czyli kompleksowy i wysokospecjalistyczny ośrodek, umożliwia przeprowadzenie skomplikowanych badań  ruchu oraz wydolnościowych w jednym miejscu. Takie badania wykonaliśmy naszym zawodniczkom przed rozpoczęciem przygotowań do sezonu 2020/2021, a dokumentacja medyczna przekazana sztabowi trenerskiemu przez specjalistów z DynamoLab, pozwoliła na jeszcze bardziej indywidualne podejście szkoleniowe do każdej zawodniczki. To przyczyniło się m.in. do uniknięcia poważniejszych urazów w trakcie sezonu.

U naszego partnera można przeprowadzić kompleksową analizę wydolności, czyli testy czynnościowe układu oddechowego i ergospirometrię.

Do testów czynnościowych układu oddechowego należą:

  • spirometria – badanie, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego;
  • bodypletyzmografia – analiza dyfuzji i objętości płuc. Zapewnia kompletny zestaw testów diagnostycznych, obejmujących również oporność dróg oddechowych i całkowitą objętość płuc.

Ergospirometria to badanie umożliwiające kompleksową ocenę wydolności fizycznej człowieka oraz obserwację odpowiedzi jego organizmu na stopniowany wysiłek fizyczny. Dzięki niemu możemy wyznaczyć progi metaboliczne oraz strefy treningowe, a także maksymalne wartości związane z fizjologią wysiłku (min. VO2max, HRmax, VEMax, Vtmax, RER, Pmax, Smax). Parametry te uzyskiwane są dzięki analizie gazów oddechowych, jaką dokonuje nowoczesny ergospirometr Ultima CardiO2 wraz z ciągłym monitoringiem EKG. Obciążenie zadawane jest poprzez bieżnię lub cykloergometr, a protokół wysiłkowy jest dopasowany pod konkretnego zawodnika i jego dyscyplinę. Ergospirometr można również wykorzystać do pomiaru spoczynkowego tempa przemiany materii (RMR).

Laboratorium oferuje również specjalistyczne badania związane z analizą ruchu, m.in.:

  • analizę ruchu przy wykorzystaniu systemu optoelektronicznego,
  • analizę siły i napięcia mięśniowego,
  • ocenę sił reakcji podłoża,
  • ocenę równowagi statycznej i dynamicznej,
  • analizę skoku.

Również w tym roku, wraz z rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu, w ośrodku DynamoLab zespół specjalistów przeprowadzi badania niezbędne do oceny wydolności Łódzkich Wiewiór. Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny pozwoli to naszemu sztabowi kompleksowy obraz stanu zdrowia każdej z zawodniczek.