Roberta Ratzke – rozgrywająca reprezentacji Brazylii – od 2021 roku gra w ŁKS Commercecon Łódź. Z polską drużyną wywalczyła mistrzostwo kraju w sezonie 2022/2023. Wicemistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijski w wywiadzie opowiedziała o odpowiedzialności związanej z rolą rozgrywającej; o tym, co daje jej siatkówka i dlaczego warto poznawać kulturę innych krajów.

Roberta, gra w siatkówkę to dla Ciebie nie tylko zawód, prawda?

Roberta Ratzke: Mam szczęście, że mogę robić to, co kocham. Siatkówka przynosi mi nie tylko korzyści zawodowe, ale także osobiste! Możliwość podróżowania i odkrywania nowych miejsc, nowych kultur. Szansę, że mogę pomóc i zapewnić pewne rzeczy mojej rodzinie.

Twoja rola na boisku powoduje, że musisz wziąć odpowiedzialność za przebieg gry. Kiedy koleżanka z drużyny nie zdobędzie punktu w ataku, nie możesz się nad tym zbyt długo zastanawiać, ponieważ gra toczy się dalej. Jakie cechy charakteru powinna posiadać rozgrywająca?

– Bycie rozgrywającą nie polega tylko na rozegraniu dobrej piłki. Chodzi o szukanie powiązania z każdą zawodniczką, poznanie najlepszego ruchu i zrozumienie momentu w grze! A dla mnie rzeczą, której zawsze szukam i którą podziwiam u dobrych rozgrywających, jest regularność w grze. Postrzegam rozgrywającą jako mózg drużyny. Im bardziej będzie spokojna, tym lepsze będzie rozumienie gry!

Sport to nie tylko walka o medale i tytuły. To także szansa na poznanie świata i innych kultur…

Na pewno musimy wykorzystać tę sytuację. Nasza zawodowa aktywność trwa krótko, więc musimy wykorzystać to, co daje nam siatkówka. Ucz się nowych języków, poznaj kulturę miejsca, historię kraju, w którym mieszkasz. I zrozum, jak to wszystko może wpłynąć na nasze życie zawodowe i osobiste – to moja rada.

Jak postrzegasz Łódź i Polskę? Szczególnie teraz, gdy mieszkasz tu już jakiś czas?

Uwielbiam poznawać historię tego kraju. Rzeczy, które widziałam tylko w książkach i filmach, mogę zobaczyć i poczuć z bliska! Mam okazję mieszkać tu głównie jesienią i zimą, ale kocham śnieg! Odkąd przyjechałam, udało mi się odwiedzić kilka miast, byłam w kilku muzeach, ale najbardziej lubię rozmawiać i słuchać ludzi. Jestem blisko historii, które mogą mi opowiedzieć, rzeczy i miejsc, które polecają. I przyznam, że tym, co kocham najbardziej, są najstarsze części miast.

Jakie miejsca w Polsce miałaś okazję odwiedzić? Co poleciłabyś osobom, które przyjeżdżają tu z innych krajów?

W niektórych miastach już byłam, ale przyznam, że niektóre chciałabym odwiedzić jeszcze raz, żeby zobaczyć więcej miejsc. Pokochałam Kraków. Zamek, muzeum Schindlera i byłam też w Auschwitz. Warszawa jest mi bliska. To miasto, w którym można znaleźć wszystkiego po trochu, przypomina mi trochę São Paulo. Pojechałam też do Torunia i stwierdziłam, że to bardzo urocze miasteczko z muzeum pierników, w którym można posłuchać historii i stworzyć własne ciasteczko. Wrocław to jedno z moich ulubionych miast. Uważam, że jest bardzo ładne i jego jarmark bożonarodzeniowy też jest piękny. Katowice to także naprawdę fajne miasto! Dwa miasta, które nadal są na mojej liście, a do których nie udało mi się pojechać, to Gdańsk i Zakopane. Każdemu, kto tam pojedzie, bardzo się podobają. Przyznam, że zawsze szukam dobrych muzeów, ale również dobrych restauracji. Nie ma w Polsce miasta, w którym nie można znaleźć świetnych kawiarni i dobrych restauracji. 


Roberta Ratzke: I’m lucky to work with what I love

Roberta Ratzke – setter of the Brazilian national team – has been playing for ŁKS Commercecon Łódź since 2021. With the Polish team, she won the national championship in the 2022/2023 season. The world and Olympic vice-champion talked about: the responsibility associated with the role of setter; what volleyball gives her and why it is worth learning about the culture of other countries.

Roberta, playing volleyball isn’t just a profession for you. What benefits do you get from practicing sports?

Roberta Ratzke: I’m lucky to work with what I love.  Volleyball not only brings me professional gains, but also personal ones!  The chance to travel and discover new places, new cultures.  The chance to be able to help and provide things for my family.

Your presence on the court means that at many moments you have to take responsibility for the course of action. When a teammate misses a point on attack, you don’t have to dwell on it too long because the game continues. What character traits do you think an setter should have to be a good player?

– Being a setter isn’t just about sette a good ball.  But it’s about seeking a connection with each player, knowing the best move, understanding the moment of the game!  And for me, one thing that I always look for and admire in good setters is regularity in the game.  I see the setter as the brain of the team, the thermometer.  So the more lucid and calm you are, the better your game reasoning will be!

Professional sports aren’t only about competing for medals and titles. It is also an opportunity to learn about the world and different cultures. Do you think that young people should take advantage of every opportunity to learn about other cultures. What benefits will it give them)?

– We certainly have to take advantage of this situation.  Our work has a shorter duration, so we have to take advantage of what volleyball can give us.  Learn new languages, get to know the culture of the place, the history of the country where you are living.  And understand how this can all add to our professional and personal lives.

How you perceive Łódź and Poland? Especially now that you live here for a while?

– I’m loving understanding and getting to know more about this country full of stories.  Things that I only saw in books and films, I can see and feel up close!  I only have the opportunity to live here in winter, but I love the snow!  Since I arrived I’ve managed to visit some cities, I’ve been to some museums, but what I like most is being able to talk and hear from people I’m close to the stories they can tell me, things and places they recommend to me.  And I confess that the old part of cities (the old town ) is what I love most, I always find it very beautiful.

What places in Poland have you had the opportunity to visit? What would you recommend to people who come here from other countries to visit?

–  I’ve already been to some cities, but I confess that I would like to repeat some to see even more things. I loved Krakow.  The castle, Schindler’s museum and I also went to Auschwitz (I highly recommend it). Warsaw is close to me, a city where you can find a little of everything, it reminds me a little of São Paulo. I went to Toruń and found it to be a super cute town, with the gingerbread museum, where you hear the history and can create your own cookie.  Wroclaw is one of my favorite cities, I think it’s very beautiful, and its Christmas market is also beautiful. Katowice is also a really cool city! Two cities that are still on my list and I haven’t been able to go are Gdansk and Zakopane, everyone who goes there really likes them. I confess that I always look for good museums, as well as good restaurants.  Here in Poland there isn’t a city where you don’t find great cafes and good restaurants.  The food is very good!