W środę, 15 listopada 2017 roku, Zuzia Efimienko-Młotkowska, Ewa Kwiatkowska i Krysia Strasz reprezentowały nasz klub podczas wizyty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 w Łodzi.
 
Dziewczyny rozegrały mecz siatkówki z podopiecznymi ośrodka, a także wspólnie z nimi wzięły udział w tworzeniu świątecznych ozdób. Korzystając z tej wizyty Zuzia, Ewa i Krysia kupiły także pierwsze ozdoby bożonarodzeniowe. Nasze zawodniczki przekazały również dwie koszulki – klubową z autografami wszystkich zawodniczek, a Zuza koszulkę reprezentacyjną, w której grała podczas tegorocznych mistrzostw Europy.
 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 w Łodzi jest publiczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.
 
Ośrodek jest placówką terapeutyczną, przeznaczoną dla chłopców i dziewcząt w wieku od 13 lat i na ten moment liczy 56 podopiecznych. Celem Ośrodka jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju przebywających tu dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie im prawidłowego rozwoju i resocjalizacji. Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowywanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
 
Drugi rok z rzędu, dzięki współpracy z Łódzkim Klubem Sportowym, w Atlas Arenie podczas meczu siatkówki odbędzie się kiermasz świąteczny. Będzie można na nim zakupić ozdoby świąteczne przygotowane własnoręcznie przez podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi. Uzyskaną kwotę ośrodek planuje przeznaczyć na wyjazd w góry.
 
Większość wychowanków placówki nie miała możliwości skorzystania z wycieczek i wyjazdów ze swoimi rodzicami. Są to często dzieci, które tylko w ten sposób będą mogły zwiedzać nasz kraj. Skromne dochody rodzin oraz ograniczone możliwości placówek edukacyjnych zmuszają nas do podjęcia takich działań. Są także obszarem, w którym dzieci uczą się uzyskiwania korzyści z własnej pracy. Mamy świadomość, że prace wykonane przez nasze dzieci nie są dziełami sztuki, lecz ich rękodzieło płynie prosto z serca. Prosimy o włączenie się do naszej akcji, wsparcie jej co sprawi, że na niejednej buzi pojawi się uśmiech.